1 Balneari2 Refugi del Teix3 Font del Teix4 Serra de Cardo5 Creu de Santos6 Ermita de la Columna